نحوه تمیز کردن لباسشویی

نحوه تمیز کردن لباسشویی

 

بازدیدهای دوره ای لباسشویی :

  • فیلتر تخلیه {۶} هر دو هفته یکبار باز کرده و اشغال های احتمالی را تخلیه کنید .

این قسمت محل جمع شدن اشیا فلزی و خارجی بوده و اگر به موقع خارج نشود باعث خرابی پمپ تخلیه و یا خطا می شود .

در زمان باز کردن مقداری آب خارج می شود که به کمک شیلنگ موجود در کنار ان می توانید ان را خارج کنید .

  • جاپودری {۱} هر شش ماه یکبار خارج کرده و با اب گرم بشویید .
  • لاستیک دور در را بعد از هر بار شستشو با دستمال پارچه ای خشک کنید .
  • اگر لاستیک در تغییر رنگ داده :
  • مقداری جرمگیر معمولی را روی آن ریخته و نیم ساعت بعد با دستمال تمیز کنید .

 

نحوه تمیز کردن لباسشویی

Call Now Button