دسته: ارور های آبسال

ارورهای ماشین لباسشویی آبسال – تست کارخانه ای – ریست و پاک کردن خطاهای ذخیره شده

F01,F02,F03,F04,F05,F06,F07,F08,F09,C03

تعمیر لباسشویی آبسال خطای F04

تعمیر لباسشویی آبسال خطای F04 تعمیر لباسشویی آبسال عیب یابی و کدخوانی ارور F04 در لباسشویی های آبسال چه موقع رخ می دهد : این خطا زمانی رخ می دهد که اتصالات بین قفل درب...