تعمیر لباسشویی کلویناتور kelvinator خطای E35

تعمیر لباسشویی کلویناتور kelvinator ایتالیا

رفع اشکال و علت خطای E35

 

خطا مربوط به هیدروستات بوده و قالبا سطح آب در زمان آبگیری یا تخلیه بدرستی توسط برد کنترل تشخیص داده نمی شود .

نحوه تعمیر و رفع اشکال :

  • شیلنگ هیدرستات چک شود .
  • اتصالات هیدروستات از نظر قطعی یا لقی تست شود .
  • شیر برقی به خوبی آب را قطع نمی کند .
  • شیر برقی خراب است .
  • برد معیوب است .

 

تعمیر لباسشویی کلویناتور kelvinator خطای E35

Call Now Button