دسته: ارور های فریجیدر

تعمیر لباسشویی فریجیدر FRIGIDAIRE خطای E41

تعمیر لباسشویی فریجیدر FRIGIDAIRE علت بروز خطای E41 در لباسشویی های فریجیدر سری دیسپلی دار ۷ کیلو – ۵ کیلو :   علت بروز خطای E41 در لباسشویی فریجیدر : برد کنترل لباسشویی در این...