تعمیر لباسشویی فریجیدر FRIGIDAIRE خطای E41

تعمیر لباسشویی فریجیدر FRIGIDAIRE

علت بروز خطای E41 در لباسشویی های فریجیدر سری دیسپلی دار ۷ کیلو – ۵ کیلو :

 

علت بروز خطای E41 در لباسشویی فریجیدر :

برد کنترل لباسشویی در این برند هم به صورت دائم وضعیت درب را تحت نظر دارد و این کار را با برگشت ولتاژ از روی میکروسویچ انجام می دهد .

در صورتیکی ولتاژ برگشت توسط برد شناسایی نشود و یا مقدار آن نوسان داشته باشد این خطا نشان داده شده و برنامه کنسل می شود .

 

تعمیر لباسشویی و رفع E41 :

  • اتصلات میکروسویچ در را از نظر قطعی شل بودن یا سولفاته شدن چک کنید .
  • میکروسویچ خراب شده است .
  • بخش فرمان تریستور بر کنترل آسیب دیده .
  • بخش ورودی وضعیت قفل یا میکروسویچ درب آسیب دیده است .
  • برد کنترل دارای شرت پین است .
  • برد حالت قلع سردی پیدا کرده و یا linkage broken

 

تعمیر لباسشویی فریجیدر FRIGIDAIRE خطای E41

Call Now Button