دسته: ارور های پاکشوما

E10,E11,E12,E20,E21,E31,E33,E34,E35,E36,E3C,E3D,E40,E41,E60,E61,E 62,E63

تعمیر لباسشویی پاکشوما خطای E10

تعمیر لباسشویی پاکشوما خطای E10 در صورت آبگیری بیش از حد نرمال در لباسشویی های پاکشوما این خطا رخ می دهد برای برطرف کردن آن مراحل زیر را دنبال کنید : شیر برقی مسیر...