دسته: ارور های لباسشویی westinghouse

تعمیر لباسشویی وستینگ هاوس ارور E24

تعمیر لباسشویی وستینگ هاوس ارور E24 این خطا در ماشین لباسشویی های وستینگ هاس ارور سیستمی محصوب می شود . در ماشین لباسشویی وستینگ هاوس برد فرمان های خروجی را کنترل کرده و مقدار...

تعمیر لباسشویی وستینگ هاوس ارور E20 E21 E22

تعمیر لباسشویی وستینگ هاوس ارور E20 E21 E22 در لباسشویی های وستینگ هاوس ارور کد خاصی برای هر ایراد در نظر گرفته شده که هر کدام معنای خاصی دارد . ارور E20 E21 E22...