دسته: سوالات متداول اجاق گاز

0

اجاق گاز

ویکی و درباره اجاق گاز و صفحه گاز تاریخچه : اجاق گاز که از ابتدا در تمامی آشپزخانه ها وجود داشته ابتدا به صورت کوره با سوخت چوب بود . این ابزار پخت پز...

natural-gas

آشنایی با گاز طبیعی

منشاء گاز طبیعی : بقایای گیاهان و جانورانی که اجساد آنها طی میلیونها سال به قسمت های زیرین دریاچه ها و اقیانوسهای قدیمی رانده شده بتدریج تجزیه و به صورت عناصر آلی درآمده وبراثرفشارو...