بوبین اجاق گاز

بوبین اجاق گاز  Gas Magnet Valve :

بوبین که از یک هسته فلزی و چند دور سیم پیچ تشکیل شده است مهره دوم سیستم ترموکوپل به شمار می آید .

در سیستم ترموکوپل از شیر مخصوصی استفاده شده که در حالت عادی جریان گاز را قطع می کند .

با فشار دادن ولوم یا اهرم کنترل گاز به پایین و نگه داشتن آن جریان گاز بر قرار شده و همزمان جرقه زن هم فعال می شود .

با شروع جرقه شعله مربوطه روشن شده و حرارت به نوک ترموکوپل برخورد می کند .

با گرم شدن ترموکوپل مقداری جریان الکتریسیته تولید شده و این جریان به بوبین انتقال داده می شود .

بوبین با عبور جریان مغناطیس شده به طوری که با رها کردن ولوم و چرخاندن آن در جهت عقربه ساعت مسیر گاز را باز نگه می دارد .

در صورتیکه به هر دلیل شعله ها خاموش شوند . ترموکوپل متناظر سرد شده و بوبین حالت مغناطیس را از دست داده و مسیر گاز را می بندد .

 

در زمان تعمیر اجاق گاز باید نکات ایمنی را رعایت کنید .

همیشه اتصالات شیر و ورودی گاز را با کف مخصوص چک کنید .

بهتر است که در حضور تکنسین مجرب اقدام به باز کردن شیر اجاق گاز کنید .

عواقب ناشی از اتصالات نادرست و نشتی گاز ممکن است جبران ناپذیر باشد .

Call Now Button