تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ خطای E2

در ماشین ظرفشویی های سامسونگ در صورتیکه آب بدرستی و در زمان مشخص وارد نشود این خطا بروز می کند .

در ظرفشویی سامسونگ ورود آب توسط هیدروستات انالوگ بررسی می شود و تغیرات آب ورودی به لگن در زمان آبگیری تست می شود .

برای تعمیر ظرفشویی و رفع خطای E2 به موارد زیر توجه فرمایید :

  • شیر آب ورودی کاملا باز باشد .
  • فشار آب مناسب باشد .
  • فیلتر موجود بر شیلنگ ورودی کیپ نشده باشد .
  • اتصالات هیدروستات .
  • مخزن ورودی گرفتگی دارد .
  • شیر برقی خراب است .
  • اتصالات شیر برقی را تست کنید .
  • برد معیوب است .

 

تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ خطای E2

Call Now Button